Tot el que has de saber sobre la secció “En Pràctiques”

La secció “En Pràctiques” és creada a partir d’una necessitat detectada arrel de la sessió de treball amb empreses i centres universitaris que va tenir lloc al març de 2023.

És un portal únic d’informació exclusiu per a empreses del clúster on hi ha recollida la informació sobre els períodes i requisits per a iniciar la cerca d’estudiants en pràctiques als centres universitaris catalans.

Hi trobaràs una fitxa per a cada centre universitari que inclou:

  1. La persona de contacte responsable dels processos de pràctiques.
  2. El tipus de formació que ofereix el centre i el perfil dels alumnes de cada tipus d’estudi.
  3. El funcionament de les pràctiques (els períodes, les hores, la formalització administrativa i la remuneració recomanada).
  4. Enllaços d’interès amb informació ampliada.