Nou recurs: “El valor compartit en l’àmbit financer de l’empresa”

El dijous 5 d’octubre a les 17 h, ACCIÓ organitza aquesta sessió a la Borsa de Barcelona (Pg. de Gràcia, 19).

S’exposarà el fet que l’impacte econòmic, l’ambiental o el social no es contraposen, sinó que s’han d’alinear per tal de convertir-se en una empresa atractiva per als clients, però també, per als mateixos treballadors, i s’explicarà en què consisteix el concepte de valor compartit i per què és tan important tenir un propòsit a l’empresa.

Es tracta de definir una estratègia de gestió empresarial transversal i desenvolupar noves oportunitats de negoci per a la maximització del valor competitiu, considerant els reptes socials i mediambientals a través del seu model de negoci i les operacions. A través de casos reals es posarà de manifest que és possible incorporar criteris de sostenibilitat ambiental o social més enllà de l’econòmic.

Més informació i inscripcions.

Més recursos.