CONEIX LES

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Les activitats i projectes impulsats pel Clúster Audiovisual s’engloben en 6 línies estratègiques complementàries i que responen a la seva missió, visió i propòsit.

REFERENT

Reforçar i focalitzar la influència del Clúster

DINAMITZACIÓ

Dinamitzar la col.laboració generant oportunitats entre els agents del sector

INTERNACIONALITZACIÓ

Impulsar estratègies d’internacionalització per a l’audiovisual català

INVERSIONS

Atraure inversions exteriors

INFRAESTRUCTURES

Ser un agent actiu, rellevant i influent en el projecte de Hub Audiovisual i les noves iniciatives d’infraestructures, equipaments i centres audiovisuals

EMPODERAMENT

Excel.lir en la governança del Clúster maximitzant el valor pels socis