DALL·E 2, salt de qualitat en la generació automàtica d’imatges

La nova versió de DALL·E, el sistema que l’any passat va impactar tothom al demostrar que es poden generar imatges a partir de textos, ha fet un salt de qualitat. DALL·E 2 és més fàcil d’usar, les imatges són de més qualitat i estarà obert al públic. Technology Review // OpenAI.

Amb DALL·E 2, s’obren un ventall de possibilitats, però no totes bones. The Guardian.

Qui ja ofereix al públic un sistema similar es Geniverse// El País. I també Google, amb el projecte Imagen.

Article publicat al butlletí Switch Número 5 el juny de 2022.