DALL·E 2, salt de qualitat en la generació automàtica d’imatges

Reaging automàtic de qualitat