MeetInnovations: no et perdis els projectes de recerca més innovadors

El Clúster Audiovisual inicia aquest cicle de sessions dedicat a conèixer els projectes de centres d’investigació i start ups relacionats amb l’audiovisual. És una iniciativa que neix del grup de treball Universitat-Empresa-Tecnologia per a l’acceleració d’empreses i competitivitat. Posem la capacitat de recerca universitària per potenciar la innovació a les empreses.

Tindrà lloc el 25 d’abril, de 10h a 12h, a la Cambra de Comerç (Av. Diagonal, 452).

Inscripcions en aquest enllaç.

StartUB! i Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona ens presentaran:

 • SCRIBAL: un sistema de reconeixement automàtic de la parla adaptat als diferents registres i dialectes, i per a persones amb dificultats auditives.
 • Julia: A Science Journey un joc d’aventura narrativa amb ús educatiu.
 • IMAZTECH: un sistema de monitoratge i análisis dinàmic de biomètrica en temps real que treballa amb IA i machine learning.
 • Link3rs: un sistema de comunicació per a persones amb discapacitat auditiva.
 • FilmoApp: una plataforma per connectar amb tots els proveïdors de la indústria audiovisual.

Banc de projectes del Clúster: presenta la teva iniciativa

De què es tracta?

El Clúster Audiovisual llança una convocatòria per a què les empreses sòcies ens feu arribar informació de projectes per als quals necessiteu col·laboració, finançament o suport.

L’equip del clúster analitzarà periòdicament el banc per veure si us pot proposar connexions, actuacions o alguna font de finançament.

 

Per què ara?

Per quatre motius:

1 – Aquest 2023 hem aconseguit que el Ministeri d’Indústria i Turisme ens acrediti com a Agrupació Empresarial Innovadora (AEI).

Això implica que a partir de l’any 2024 podem accedir a una nova línia de finançament amb fons públics per a projectes de millora de la competitivitat de petites i mitjanes empreses.

Hi ha vàries línies de subvenció:

 • Per a projectes de tecnologies digitals (investigació industrial, desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització o processos)
 • Per a estudis de viabilitat tècnica (enfocats a la definició de projectes que posteriorment es presentin a la línia anterior o a Horizon Europe).

Volem començar a explorar aquesta via amb els projectes de les empreses sòcies.

 

2 – S’obre una nova oportunitat amb els ajuts que ha començat a publicar EIT Culture and Creativity per a projectes d’innovació tecnològica, empresarial, artística i social amb l’audiovisual com a prioritat.

 

3 – D’altra banda, també podem compartir amb els socis i sòcies l’experiència que hem anat acumulant amb els anys i algunes empreses del clúster en el marc de les Iniciatives de Reforç de la Competitivitat que anualment convoca ACCIÓ. Fins al moment hem ajudat a accelerar fins a 9 projectes amb un finançament global de prop de 146.000 euros.

 

4 – Constantment arriben al nostre coneixement oportunitats que volem compartir amb vosaltres.

Molts de vosaltres heu participat en el pilot de Valor Compartit, en el projecte del SOC de detecció de necessitats formatives per a sistemes integrats, en la elaboració del darrer pla d’internacionalització del sector, o en missions a Canadà o Boston, entre d’altres.

Si sabem en què esteu treballat i què us interessa, ens serà molt més fàcil poder-vos aconsellar quan tinguem davant iniciatives d’aquest estil.

 

Com s’alinia amb les línies estratègiques del clúster?

El clúster subratlla el seu paper de DINAMITZADOR buscant maneres d’incrementar les relacions entre socis, d’accelerar els seus projectes d’innovació i de generar noves iniciatives compartides entre empreses.

 

Com fer-nos arribar propostes?

Us heu de descarregar aquesta fitxa breu on us demanem que exposeu d’una manera general els objectius, característiques i necessitats dels projectes que voleu compartir amb nosaltres.

Esperem que ens la pugueu retornar enviant un mail a [email protected].

Tota aquesta informació passarà a formar part d’un banc de projectes de socis del clúster, totalment privat i confidencial.

Recupera la presentació de Xavier Marcet a la Immersió Estratègica

Noves càpsules de Play Clúster AV

Tot el que has de saber sobre la secció “En Pràctiques”

La secció “En Pràctiques” és creada a partir d’una necessitat detectada arrel de la sessió de treball amb empreses i centres universitaris que va tenir lloc al març de 2023.

És un portal únic d’informació exclusiu per a empreses del clúster on hi ha recollida la informació sobre els períodes i requisits per a iniciar la cerca d’estudiants en pràctiques als centres universitaris catalans.

Hi trobaràs una fitxa per a cada centre universitari que inclou:

 1. La persona de contacte responsable dels processos de pràctiques.
 2. El tipus de formació que ofereix el centre i el perfil dels alumnes de cada tipus d’estudi.
 3. El funcionament de les pràctiques (els períodes, les hores, la formalització administrativa i la remuneració recomanada).
 4. Enllaços d’interès amb informació ampliada.