CONEIX ELS

ÀMBITS DE TREBALL

Les activitats i projectes impulsats pel Clúster Audiovisual s’engloben en tres àmbits de treball complementaris: talent, innovació i empresa.

TALENT

En diàleg amb les universitats, detectem i mentoritzem el talent jove emergent que les empreses audiovisuals necessiten incorporar.

Creem espais de trobada entre empreses consolidades i nous titulats superiors amb perfils professionals tècnics i creatius.

Treballem en permanent diàleg amb el món acadèmic i formatiu per conèixer les seves necessitats.

Donem suport al talent jove amb programes de mentoring i seguiment de carreres professionals. Enfortim la col·laboració entre universitats i indústria en l’àmbit audiovisual. Acompanyem les noves idees i tendències de la mà del talent emergent.

Enfortim la col·laboració entre universitats i indústria en l’àmbit audiovisual.

Pitching Audiovisual Universitat-Indústria

Projecte pioner a Europa que posa en contacte estudiants de darrer any de grau amb productores, televisions, distribuïdores i empreses de desenvolupament tecnològic. Una vintena de projectes prèviament seleccionats per un comitè professional es presenten davant el sector en un format de pitching. Iniciativa en col·laboració amb les universitats catalanes que s’ha anat obrint a altres centres de formació espanyols i europeus.

Setmana del Talent Audiovisual

Neix com a derivada de l’èxit del Pitching Audiovisual per englobar també altres activitats orientades a l’acompanyament del talent emergent com conferències o presentació de casos d’èxit, entre d’altres. Barrejant professionals i estudiants, ha esdevingut un veritable fòrum de debat sobre les tendències de futur de la indústria audiovisual.

Talent Obert

Iniciativa per a projectes participants en el Pitching Audiovisual que es poden beneficiar d’un mentoring i un acompanyament professional específic que els permeti integrar la proposta en el mercat amb més garanties d’èxit. Inclou un seguiment personalitzat i la possibilitat de fer contactes internacionals.

Pacte del Talent

Ofereix una primera experiència professionalitzadora a estudiants i recents titulats en audiovisual. Amb la tutorització d’experts es realitzen productes audiovisuals en connexió amb projectes emergents de les arts en viu sorgits de les escoles superiors catalanes, per als quals el resultat esdevindrà també una eina de promoció i visibilització dels seus treballs.

Taula d’Universitats

Cada dos mesos el clúster es reuneix amb les Universitats catalanes que ofereixen estudis d’audiovisual per analitzar les necessitats formatives del sector així com les necessitats específiques dels i de les joves graduats i graduades en el seu pas al món professional.

Job Markets

Fomentem la integració del talent emergent a la indústria audiovisual amb espais de trobada on les empreses del sector exposen les seves necessitats pel que fa a la incorporació de nous perfils professionals i els candidats tenen l’oportunitat de presentar-se com tals i establir contactes de qualitat.

INNOVACIÓ

Fomentem el debat, el desenvolupament, la cooperació i la recerca en tecnologies digitals aplicades a l’audiovisual, sector clau en les indústries 4.0.

Connectem i promovem projectes de cooperació, desenvolupament i recerca.

Incorporem les tecnologies digitals en el centre del posicionament de l’audiovisual com a sector clau en les indústries 4.0 i altres àrees d’especialització emergent.

Acompanyem a les nostres empreses en el procés de renovació de les seves capacitats competitives i d’excel·lència a través de la incorporació de la tecnologia.

Analitzem nous models i debatim sobre les implicacions, reptes i oportunitats del desenvolupament digital aplicat a l’audiovisual.

Potenciem la penetració de l’audiovisual en tots els àmbits de la indústria i els serveis creant sinergies i ponts d’unió amb d’altres sectors.

Hub Audiovisual del sud d’Europa

Promocionem entre les institucions la creació d’una gran infraestructura transversal per a tot l’ecosistema audiovisual català.

Focus en la Intel·ligència Artificial Audiovisual

Amatents a les possibilitats de desenvolupament de solucions tecnològiques aplicades als usos audiovisuals, mantenim una renovada línia de discussió i investigació al voltant de les innovacions amb més potencialitat de futur: X-Reality, Blockchain, 5G, Big Data, altaveus intel·ligents, management d’arxius…

Jornades d’especialització

Fomentem l’intercanvi d’idees, bones pràctiques i serveis posant èmfasi en temàtiques diverses i facilitant que els socis coneguin i puguin adaptar els seus models per fer-los més competitius en un sector canviant i en constant actualització.

Trobades intersectorials i interclúster

Explorem noves oportunitats de negoci a través d’activitats que reforcin sinergies i identifiquin potencials projectes amb d’altres sectors. Treballem amb la resta de clústers catalans i posem èmfasi en tot allò vinculat amb el món digital.

EMPRESA

Estem al costat de les empreses, escoltant les seves necessitats i connectant-les a nivell de negoci, institucional i internacional.

Facilitem la relació entre els nostres socis a través d’un programa d’activitats de networking exclusiu i d’una assistència personalitzada fruit de l’anàlisi profund de les seves particularitats.

Organitzem jornades d’especialització transversal incloent temes d’interès comú a tots els socis: finançament, gestió empresarial, actualització en assumptes legals, màrqueting, línies de negoci…

Promovem els projectes empresarials conjunts així com l’accés a programes d’ajuts.

Mantenim un canal d’interlocució amb les institucions públiques per defensar els interessos de la indústria audiovisual de manera conjunta.

Identifiquem tendències de negoci i finançament així com potencials socis i oportunitats en mercats internacionals.

Publicitem l’excel·lència tècnica, creativa i estratègica de Catalunya com a centre de referència internacional en l’àmbit audiovisual.

Establim vies de col·laboració amb clústers europeus de l’audiovisual per impulsar projectes compartits.

Presentacions de socis

Reunions trimestrals on es donen a conèixer tres empreses membres del clúster a la resta d’assistents. Afavoreixen el coneixement mutu per àrees d’interès, el treball conjunt i la prospecció de possibles negocis.

ISE: la fira d’esdeveniments més important del món

Col·laborem amb l’ISE (Integrated Systems Europe), la fira i congrés del sector audiovisual i els sistemes integrats més gran del món. Se celebra cada any a la Fira de Barcelona reunint més de 80.000 assistents i 1.000 expositors. Podeu veure com hi col·laborem aquí.

Interlocució amb les institucions

Participem en reunions amb representats de les diverses institucions polítiques per divulgar la realitat i potencialitats de l’audiovisual com a indústria i presentar, amb veu unitària, iniciatives de millora i suport estratègic. També dialoguem amb altres associacions i entitats del sector per reforçar la comunitat audiovisual.

Zoom Marques

Trobada anual que reflexiona i analitza innovacions i tendències disruptives en el panorama audiovisual, comunicatiu i publicitari. Dirigida principalment a professionals de la publicitat, directors de comunicació, responsables de comunicació corporativa, màrqueting i agents destacats del sector audiovisual.

Connexions empresarials

Posem en contacte empreses després de detectar possibilitats d’enteniment. De caràcter informal i organitzades per l’equip del clúster, amb un coneixement profund i previ de tots els membres.

Internacionalització

Organitzem activitats per ampliar la xarxa internacional de les empreses com són les missions internacionals, les connexions amb altres clústers i la participació en congressos.

Taules de treball

Després de detectar mancances, necessitats o potencialitats del sector, afavorim el treball conjunt de socis i amb institucions per discutir vies de col·laboració que poden derivar en propostes o projectes concrets. També participem en reunions de discussió sectorial promogudes per les institucions públiques.