Contingut publicat al butlletí Switch número 13 a l’octubre de 2023.

Acord a Hollywood: què es diu de la IA?

A més del compromís genèric de fer un ús just i responsable de la intel·ligència artificial, els sindicats i els estudis han acordat que es podrà utilitzar aquesta tecnologia sempre que es respectin algunes limitacions:

  • Els estudis no podran fer servir IA per escriure o reescriure material literari proporcionat pels guionistes.
  • Els textos generats amb IA no es consideraran material font i, per tant, no es podran utilitzar per limitar els crèdits o els drets dels guionistes.
  • Un guionista podrà fer servir IA per escriure si l’empresa dona el seu consentiment i sempre que l’escriptor segueixi les polítiques aplicables de l’empresa.
  • Una empresa no podrà exigir que un guionista utilitzi programari d’IA.
  • Els estudis han d’informar els guionistes si algun material lliurat ha estat generat per AI o incorpora material generat per IA.

La part més ambigua de l’acord fa referència a si els textos creats pels guionistes es podran utilitzar per entrenar models de IA. El sindicat es reserva el dret d’impedir-ho, però de moment no ho fa.

Més detalls a: Vice //  The Hollywood Reporter.