Distribució online. Noves estratègies, nous continguts, nous usuaris

Podem dir que l’última dècada ha estat la de la irrupció de les plataformes online de distribució audiovisual. En poc temps, hem vist com un nombre cada cop més gran i divers d’empreses s’incorporaven a aquest model de negoci. Ha estat i és, en certa manera, un boom. Actualment el sector inclou des de plataformes locals pioneres especialitzades en l’oferta online de cinema independent fins a multinacionals amb productes de gran consum.

És per això, per entendre el moment actual d’aquest sector i analitzar les tendències que l’afecten, que el Clúster ha organitzat, en el marc del Saló del Cinema i de les Sèries, la sessió “La Distribució Online. Noves estratègies, nous continguts, nous usuaris”, aplegant una representació significativa i diversa d’aquells projectes dedicats a la distribució online: Movistar+, Filmin, Flooxer, Tviso i Wuaki. Una sessió moderada per Alex Bas, responsable de continguts i nous formats de Diagonal TV.

Ha obert la sessió, Emilio Sánchez, responsable de vídeo online de Atresmedia (Antena 3 i La Sexta), presentant Flooxer, una plataforma de recent creació especialitzada en la distribució i producció de vídeo curt, no només basada en l’atracció de nous creadors, sinó en els nous consumidors. “Reunim youtubers, nous formats curts de ficció…, sempre amb l’objectiu d’arribar a nous públics. ”

De fet, és sobre el perfil del consumidor, dels nous públics, i la seva situació davant les noves formes de distribució online que tot seguit ha centrat la seva intervenció Quino Fernández, representant de Tviso, una plataforma que no crea ni distribueix sinó que gestiona el consum dels usuaris. “Nosaltres creiem que els consumidors necessiten un accés unificat al contingut. I el problema és que aquesta opció encara no hi és. Cal una plataforma on puguin veure de tot. Contingut de tot tipus, també sobre temes minoritaris.”, ha afirmat Fernández.

Un dels projectes que ha apostat, des del seu inici, per una oferta no basada en el gran consum sinó en la segmentació, és Filmin, una plataforma pionera que ofereix cinema i sèries “off Hollywood” (independent). El seu representant, Joan Carles Tous, ha aclarit que el seu model descansa en una comunicació molt centrada en les xarxes socials i en la creació de comunitats cinèfiles, en consonància amb festivals i projectes de tot l’estat espanyol.

Si Filmin es va centrar, des del principi, en el consum d’àmbit més local i especialitzat, Wuaki, una altra plataforma pionera en la distribució online, ha anat adoptant un model d’expansió internacional que ofereix continguts generalistes. El seu director, Josep Monleón ha presentat el model de Wuaki a la sessió, un model en ple creixement des que va ser adquirida per la multinacional japonesa Rakuten.

Al seu torn, Movistar +, presentada durant la sessió pel seu director de programació Manuel Aldana, és un bon exemple d’aquelles empreses no vinculades directament amb l’audiovisual, que recentment s’han incorporat al negoci no només de la distribució online sinó també de la creació de continguts propis. “El nostre repte és la visibilitat del contingut. L’important ja no és la quantitat de contingut que puguem oferir, sinó de quina manera el contingut encaixa amb les perspectives del consumidor.”

Finalment, el moderador Alex Bas (Diagonal TV) ha preguntat pel futur de les distribució online en relació amb els nous dispositius, i tots els ponents han estat d’acord que les smart tv tindran un paper central en el desenvolupament del sector. Per altra banda, Aldana (Movistar +) ha vaticinat que s’incorporaran noves empreses, i que els desembarcaments més recents, com els de HBO i Netflix, no seran els únics, “ja que les infraestructures pel que fa l’accés a Internet han millorat molt a Espanya”. Monleón (Wuaki), però, ha matisat que no totes les empreses actualment existents podran sobreviure al boom de la distribució online.