Contribució a la consulta europea sobre l’espectre digital

El Clúster Audiovisual de Catalunya ha enviat a la Comissió Europea un document resum de la seva posició amb relació a la consulta sobre l’espectre digital.

En el document el Clúster defensa la coexistència de plataformes de distribució de contingut audiovisual que permeti garantir la pluralitat de la creació cultural, la capacitat econòmica de la producció, l’accés universal i gratuït als continguts i la generació de nous formats, nous negocis i nova ocupació.

[Veure document]