El Clúster signa un conveni amb la UPC

El Clúster i la Universitat Politècnica de Catalunya han signat un acord marc de col·laboració amb l’objectiu de treballar conjuntament en matèria de docència, d’innovació i transferència de tecnologia en el camp de l’audiovisual i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en les activitats relacionades amb la promoció i la difusió del sector audiovisual català.

L’acord, signat pel rector de la UPC, Enric Fossas, i el president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Xavier Guitart, preveu establir vincles permanents de col·laboració i generar oportunitats i projectes entre les empreses del Clúster i la Universitat, a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

L’acord inclou l’organització de jornades i taules rodones; la implementació empresarial de les idees i projectes tecnològics tant d’estudiants com d’investigadors de la UPC; la col·laboració en el disseny de plans d’estudi i la participació de les empreses en les activitats docents, com ara la programació de matèries o seminaris; la realització de pràctiques dels estudiants a les empreses associades al Clúster, així com l’accés a la formació destinada a la qualificació del personal de les empreses.