Sessió de treball amb FILMIN i WUAKI TV

Quin paper té i tindrà Internet en el sector audiovisual? Quins nous models de negoci hi poden tenir cabuda? Quines estratègies de distribució online es deriven de la davallada de la distribució analògica? Aquestes són algunes de les preguntes que han provat de respondre Juan Carlos Tous, soci fundador de Filmin i Cameo, i Josep Monleón, director de continguts de Wuaki TV durant la sessió organitzada a la seu de Foment pel Clúster Audiovisual de Catalunya.

Tant Filmin com WuakiTV són plataformes de distribució i de reproducció de continguts online que s’han desenvolupat en el món digital seguint models diferents. WuakiTV, propietat del grup japonès Rakuten, respon a un model d’expansió internacional, ofereix continguts de majors nord-americanes, té 1,5M d’usuaris registrats i més de 100 treballadors/es amb més de 10 nacionalitats diferents. Filmin, per la seva banda, amb 9 treballadors/es, és una plataforma que aposta per l’àmbit local, ofereix continguts en versió original, dóna cabuda als nous creadors/es i participa en festivals i projectes de tot l’estat espanyol.

Tot i que des de perspectives diferents, els dos ponents han coincidit a assenyalar que el futur de l’audiovisual passa per Internet, un mitjà que inevitablement (re)definirà el model de consum i de distribució que s’ha vingut donant fins ara, i que el creixement del sector depèn de l’augment de la quantitat i la varietat de dispositius, així com de la seva capacitat d’interconnexió.

Josep Monleón i Juan Carlos Tous també han advertit que Internet presenta alguns reptes i que el creixement pot topar amb alguns obstacles, com ara la desconfiança que el món digital genera en alguns sectors hegemònics de l’audiovisual, la competència que fa la “pirateria” o la manca de regulació institucional.