Indy Saha, del Google Creative Lab, parla d’estratègia, innovació i creativitat en el món digital

El Clúster Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), va organitzar el passat 29 de maig a Barcelona la sessió “Strategy, innovation and creativity in rapidly changing digital world”, amb la ponència d’Indy Saha, director d’estratègia del Laboratori Creatiu de Google (Google Creative Lab).

Durant la seva ponència, Saha va presentar el Laboratori Creatiu de Google, un equip interdisciplinari amb seu a Londres però amb grups de treball repartits per altres ciutats, com Nova York, San Francisco o Sydney, que té com a principal objectiu crear pilots i prototips de nous productes o serveis vinculats a Internet i potenciar l’ús de la xarxa per al desenvolupament de projectes creatius i docents.

A tall d’exemple, va presentar “DEV.ART Art made with code”, una plataforma creada per Google on es recullen projectes artístics basats en l’ús de dades; el Google Science Fair, pensat per a que, per mitjà de la programació, des de ben petits, els joves potenciin les seves habilitats; el Hangout Comedy Club, que transforma Youtube en una plataforma de continguts basats en l’humor.

També es va referir a Spell Up de Google Chrome que dóna facilitats a l’aprenentatge de la llengua anglesa; i al Science Museum/Web Lab i el Web Lab de Google Chrome, dos projectes interconnectats que permeten la interacció virtual de l’usuari amb els continguts del Science Musuem.

Finalment Saha va reflexionar sobre la necessitat de generar noves dinàmiques de treball basades en la col·laboració entre les persones i les empreses, la recerca, la multidisciplinarietat i la transdisciplinarietat; i va celebrar l’existència del Clúster Audiovisual de Catalunya, animant les empreses que en formen part que apliquessin aquestes noves maneres de treballar, potenciant la innovació i la creativitat, una de les claus de l’èxit de Google.

El Clúster alerta de l’empobriment del sector amb el tancament de canals de la CCMA

El Clúster Audiovisual de Catalunya rebutja el possible tancament de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que es podria derivar de la reordenació de l’espai radioelèctric que prepara el Govern central. Aquesta mesura tindria un impacte molt negatiu sobre el sector audiovisual de Catalunya, un sector ja molt castigat per la crisi econòmica.

El Clúster recorda que en els darrers anys s’han tancat diversos canals de televisió arreu de l’Estat, fet que, afegit a les dificultats econòmiques per les que travessa el país, provoca un empobriment accelerat del sector audiovisual, amb el tancament d’empreses, la conseqüent pèrdua de llocs de treball i la fugida de talent. Si continua la tendència, en poc temps podem tornar a un panorama audiovisual similar al de vint anys enrere amb una gran concentració de canals i un teixit industrial feble.

Assenyala també que l’eliminació del nombre de canals o la  disminució  de l’oferta en alta definició ens allunya del mercat i dels estàndards europeus.

El Clúster Audiovisual de Catalunya recorda que la reordenació de l’espai radioelèctric és un afer tècnic que té diverses alternatives de solució si s’afronta amb esperit de diàleg i de col·laboració. Donada la situació per la qual passa la indústria audiovisual, el Clúster Audiovisual de Catalunya demana als poders públics que posin en marxa una taula tècnica amb la participació del sector per definir solucions de futur.