El Clúster Audiovisual de Catalunya signa un conveni de col·laboració amb Telecos.cat

El president de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), Joan Solé, i el del Clúster de l’Audiovisual de Catalunya, Xavier Guitart, signaven ahir un conveni de col·laboració a través del qual ambdues entitats es comprometen a treballar plegades en pro del sector.

És en aquest sentit que el grup de treball d’Acústica i Audiovisual de Telecos.cat comptarà entre els seus membres amb un representant del Clúster per tal de contribuir al desenvolupament de les activitats pròpies del col·lectiu, com són l’organització de conferències, seminaris, cursos i jornades que serveixin per fer difusió dels temes relacionats amb aquest àmbit.

Igualment, Telecos.cat assumeix el compromís de col·laborar amb el Clúster per facilitar i fomentar la cooperació entre els agents del sector audiovisual i el sector TIC, amb l’objectiu de potenciar la innovació, la creativitat i el talent, promovent Catalunya com a centre audiovisual de referència internacional.

Finalment, l’acord preveu la realització d’actes i esdeveniments conjunts dins dels àmbits esmentats.

També assistia a l’acte de signatura, Jaume Codina, representant de la Junta de Telecos.cat al grup de treball d’Acústica i Audiovisual.

El CAC i el Clúster Audiovisual de Catalunya impulsaran la creació de punts de trobada per als agents del sector

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, i el president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Xavier Guitart, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats. L’acte ha tingut lloc a la seu del CAC.

El conveni preveu que totes dues entitats col·laborin en la promoció, el coneixement, la difusió i l’enfortiment del sector audiovisual català i en la promoció de mecanismes que garanteixin els drets de les persones usuàries i la protecció dels menors.

En concret, el conveni suposa que els dos organismes col·laboraran per tal de fomentar i propiciar punts de trobada i de diàleg entre els prestadors de serveis de comunicació per TDT i FM públics i privats, els operadors de telecomunicacions, els prestadors de nous serveis de comunicació, les empreses productores de continguts audiovisuals, les empreses de tecnologia i les empreses desenvolupadores d’aplicacions mòbils.

Així mateix, el text preveu que el CAC i el Clúster col·laborin en la realització de projectes, estudis i actes de dinamització relacionats amb el sector audiovisual. En especial, impulsaran l’estudi i el coneixement dels nous serveis de comunicació audiovisual, de les noves pantalles i dels nous models de negoci.

A més, el CAC convidarà els socis del Clúster a participar en el Fòrum de la Comunicació de Catalunya i en aquelles meses de treball creades pel CAC amb l’objectiu de debatre sobre qüestions relatives a l’audiovisual i a la regulació d’aquest sector.

La UPF i el Clúster Audiovisual de Catalunya col·laboraran en els camps de la comunicació, les TIC i la cultura

La Universitat Pompeu Fabra i el Clúster Audiovisual de Catalunya han signat un conveni marc de col·laboració, en virtut del qual les dues entitats treballaran conjuntament per promoure la formació, la divulgació, la innovació i la recerca en els àmbits de l’audiovisual i de les tecnologies de la comunicació i la cultura.

Jaume Casals, rector de la UPF, i Xavier Guitart, president del Clúster Audiovisual de Catalunya, han signat l’acord, que té una durada de dos anys (prorrogables) i contempla que els àmbits de col·laboració s’aniran concretant mitjançant programes d’actuació regulats a partir de convenis específics.

Han estat presents a l’acte de signatura Xavier Binefa, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC); Xavier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació; Enric Peig, director de l’ESUP; i Josep Blat, catedràtic del DTIC i Josep Gifreu, professor emèrit de la UPF (en representació del director del Departament de Comunicació). Per part del Clúster, també hi han assistit Jaume Pujol, Joan Rosés i Míriam Mendoza, socis de l’associació.